Werkwijze

Servicedesk Leefomgeving biedt zekerheid dat de dossiers, dan wel taken professioneel worden uitgevoerd tegen vooraf overeengekomen kosten. Vooraf is er duidelijkheid over kwaliteit en resultaat.

Servicedesk Leefomgeving

Servicedesk Leefomgeving neemt losse of grotere aantallen ruimtelijke dossiers van u uit handen om extern af te handelen. Eén van onze senior-adviseurs RO wordt verbonden aan uw gemeente. Deze fungeert als de procescoördinator en is uw aanspreekpunt. Uw procescoördinator neemt de verantwoordelijkheid voor de toegekende dossiers. De dossiers worden op het kantoor van Servicedesk Leefomgeving afgehandeld. De procescoördinator zorgt voor een tijdige en kwalitatieve afhandeling en oplevering van de dossiers inclusief bestuursvoorstel. De werkzaamheden worden in ons team verdeeld, waarbij de adviseurs efficiënt en passend bij hun expertise en ervaring worden ingezet. Ons team bestaat uit planologen en juristen, met elk hun eigen expertise (energietransitie, woningbouw, bedrijventerrein, buitengebied etc.).

De te hanteren werkwijze, de doorlooptijd, maar ook de prijs per dossier wordt voor aanvang grondig afgestemd met uw betrokken medewerkers. Waar nodig stemmen we ook af met de portefeuillehouder. Wij nemen het volledige traject voor u uit handen en ontlasten daarmee uw team.

Type dossiers

 

  • Principeverzoeken RO
  • Bestemmingsplannen en wijzigingsplannen
  • Quickscans RO & Milieu
  • Zienswijzennota’s
  • Ruimtelijke onderbouwingen
  • Handhavingsdossiers
  • Bezwaar- en Beroepszaken