Servicedesk Leefomgeving

Servicedesk Leefomgeving neemt losse of grotere aantallen ruimtelijke dossiers uit handen om extern af te handelen. 

Servicedesk Leefomgeving wordt bemand door een combinatie van juristen, planologen, partners en specialisten. Door ieder in hun eigen kracht te zetten, zorgen we voor snelheid en kwaliteit.

Uw werkvoorraad in goede handen

Elke gemeente streeft naar korte doorlooptijden van vergunningen en bestemmingsplannen en juridische procedures om zo de dienstverlening op een hoog niveau te houden. Een snel geholpen burger of bedrijf is namelijk een tevreden burger of bedrijf. Ditzelfde geldt voor snelle actie op het moment dat regels door burgers niet worden nageleefd. Ook dan is het noodzakelijk om snel te reageren. De integrale en inhoudelijke beoordeling van dossiers en de afstemming vergt echter veel tijd en zorgvuldigheid. Steeds vaker ontbreekt het gemeenten aan de juiste capaciteit voor de alsmaar groeiende werkvoorraad. Een tekort aan ervaren medewerkers is inmiddels een gegeven. Servicedesk Leefomgeving, onderdeel van Ruimtemeesters, biedt hiervoor de oplossing.

Servicedesk Leefomgeving: uw werkvoorraad in goede handen

De voordelen op een rijtje:

5

Snelle afhandeling van uw achterstanden in dossiers

5

Vooraf duidelijkheid over planning en kosten

5

Resultaatverplichting in plaats van inspanningsverplichting

5

Eén ervaren aanspreekpunt

5

Voortdurend inzicht in het proces en de dossierstatus

5

Geen fysieke werkplek nodig

5

Geen management/ aansturing nodig